Galatasaray Eğitim Kurumları’nın ilk halkası olan Galatasaray İlköğretim Okulu’nun temelleri yıllar öncesine, Mekteb-i Sultani dönemine kadar uzanıyor.1868’den günümüze, renkli tarihçesi ile birlikte, dönem dönem yapısal değişiklikler geçiren “Galatasaray İlköğretim Okulu”, lisesi ve üniversitesi ile birlikte Galatasaray Eğitim Kurumları’nın önemli bir halkası… 1992 yılında, dönemin Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında, Uluslararası İkili Anlaşmalar esasına göre imzalanan protokolle; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitimi de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu yaşama geçirildi. Böylelikle Galatasaray İlkokulu, 1993-1994 öğretim yılında, eğitim ve öğretim faliyetlerine başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitim çerçevesinde okulun adı, Galatasaray İlköğretim Okulu olarak değişti. Galatasaray İlköğretim Okulu, Türk ve Fransız devletlerinin özel protokolüyle kendine has bir eğitim ve doğrudan Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı bir yönetim yapısı olmasına rağmen, bir özel okul değil, yüzyıllardır sürdürdüğü geleneği çerçevesinde bir Devlet Okulu’dur.

Her yıl haziran ayında ön kayıt başvurusunda bulunanlar arasından kura ile sadece 50 öğrenci alınır. Noter huzurunda gerçekleşen kurada yine Galatasaray camiasının geleneklerinden biri olan eşitlik ilkesi mevcuttur. Kura sistemi ilehiç kimseye hiçbir öncelik şansı tanınmadığı için her kesimden, Türkiye’nin her yerinden katılan öğrenciler için şans eşittir. Kurayı kazanan 50 öğrenci, Galatasaray camiasının en minik üyeleri olarak bir bütünün parçası kabul edilirler. Bu şansı başarıya dönüştürmek öğrencinin elindedir. Galatasaray İlköğretim Okulu diploması 8 yıllık eğitim çerçevesinde Galatasaray İlköğretim Okulu diploması kendi başına büyük değer taşır. 8 yıl boyunca verilen eğitim, Fransızca ve İngilizce seviyeleri ile Galatasaray camiasına daha ilk adımlarını atmakla kazandıkları Galatasaraylılık ruhu, öğrencilerin başarıyla yollarına devam etmelerii sağlar.

Vizyonumuz

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedirler.

Misyonumuz

Genel amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştrisel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmek.

Amaçlarımız

  • Etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmek.
  • Demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmak.
  • Bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazandırmak.
  • Güzel sanatlar, spor dallarında yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek.
  • Sevgi ve hoşgörü ışığında öğrencilerimize olgun bir birey niteliği kazandırmak.
  • Düşünen, sorgulayan vekendini yenileyen bireyler yetiştirmek.

Okulumuzun olanakları ve Galatasaray Lisesi'ne geçiş

Galatasaray Lisesi

Bir devlet okulu olarak Galatasaray İlköğretim Okulu’nda birinci sınıftan itibaren yabancı dil; Fransızca eğitimi başlar. İki kültürün, iki sistemin birbirini tamamlar nitelikte olması ve dördüncü sınıftan itibaren başlayan İngilizce dersleri, eğitim sisteminin daha da aktif ve donanımlı olmasını sağlar.

Ayrıca Resim, Beden Eğitimi, Müzik dersleri de konusunda deneyimli branş öğretmenleri tarafından verilir. Bu dersler kültürel ve sosyal yönden donanımlı Galatasaray İlköğretim Okulu öğrencileri yetiştirmek için teori ve uygulamalı olarak birbirini tamamlayacak şekilde işlenir. Dersler, 25 kişilk sınıflarda bilgisayar, projeksiyon, tepegöz ve diğer görsel – işitsel malzemelerle desteklenerek gerçekleştirilir.


Bilgisayar dersi 4. sınıftan itibaren Bilişim teknolojileri öğretmeni eşliğinde verilir. Günün koşullarına uygun olarak sürekli yenilenen, 24 saat internet bağlantılı Bilişim teknolojileri sınıfında, 15 adet bilgisayar bulunur.

Galatasaray İlköğretim Okulu’nun amacı, birinci sınıfa başlayan 50 öğrencisinin tamamını Galatasaray Lisesi’ne devamını sağlamaktır. Elde ettikleri şansı başarıya dönüştürmek için çalışan öğrenciler, Galatasaray Lisesi’ne devam edebilmek için Galatasaray Üniversitesi’nin, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu yönetmeliği çerçevesinde yapılan iç sınavlarda başarılı olmakla yükümlüdürler.